Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Ông Hồ Quốc Khánh - Thành viên Ban Kiểm soát đã bán 1.300 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP In Diên Hồng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Hồ Quốc Khánh
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban Kiểm soát
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.316 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.300 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.300 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 6.016 CP
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/3/2010 đến ngày 24/3/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: