Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 130.430 CP

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Tuấn
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán:SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 322.470 CP (tỷ lệ 2,7%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 222.470 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 130.430 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 192.040 CP (tỷ lệ 1,61%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 07/05/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 03/07/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: