Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đăng ký bán 500.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP In Diên Hồng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710.600 CP (tương đương với 51,37 % trên tổng số vốn điều lệ)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP (tương đương với 36,14% trên tổng số vốn điều lệ)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: bổ sung vốn kinh doanh
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 23/8/2010 đến ngày 20/10/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: