Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 222.470 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Tuấn

  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán: SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 322.470 CP (tỷ lệ 2,7%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 222.470 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/05/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/07/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: