Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Bà Trần Thị Lan, Kế toán trưởng đã bán 900 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP In Diên Hồng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Lan
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.916 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.916 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 900 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 6.016 CP
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 02/7/2010 đến ngày 01/9/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: