Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 109.200 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Tuấn
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán:  SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 431.670 CP (tỷ lệ 3,61%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 350.800 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 109.200 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 322.470 CP (tỷ lệ 2,7%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 01/03/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 27/04/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: