Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Bà Trần Thị Lan, Kế toán trưởng đăng ký bán 4.000 CP và mua 3.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP In Diên Hồng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Lan
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.016 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000 CP
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 09/9/2010 đến ngày 07/11/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: