Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Ông Hồ Quốc Khánh, Thành viên Ban Kiểm soát đã bán 0 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP In Diên Hồng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
1.   Tên người thực hiện giao dịch: Hồ Quốc Khánh
2.   Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban Kiểm soát
3.   Mã chứng khoán giao dịch: DHI
4.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.016 CP
5.   Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000 CP
6.   Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
7.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 6.016 CP
8.   Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/7/2010 đến ngày 06/9/2010

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: