Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Vietnam Investment Fund II, Limited - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 756.000 CP

 

 • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Vietnam Investment Fund II, Limited 
 • Mã chứng khoán:  SPP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 756.000 CP (tỷ lệ 6,32%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: NGUYỄN NHÂN NGHĨA
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 756.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 756.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 01/11/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 01/11/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: