Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn đã bán 0 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP In Diên Hồng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710.600 CP (tương đương với 51,37 % trên tổng số vốn điều lệ)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP (tương đương với 36,14% trên tổng số vốn điều lệ)
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 710.600 CP (tương đương với 51,37 % trên tổng số vốn điều lệ)
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/8/2010 đến ngày 20/10/2010
  • Lý do không thực hiện giao dịch: thị trường suy giảm
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: