Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Vietnam Investment Fund II, Limited - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 756.000 CP

 • Tên tổ chức thực hiện giao dich: VIETNAM INVESTMENT FUND II, LIMITED
 • Mã chứng khoán:SPP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 756.000 CP (tỷ lệ 6,32%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Nhân Nghĩa
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 756.000 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/11/2012
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/11/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: