Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty cổ phần In Diên Hồng như sau:

 • Tên TCPH:Công ty cổ phần In Diên Hồng
 • Trụ sở chính:187B, Giảng Võ, Hà Nội
 • Điện thoại:(84-4) 3851 3981            Fax: (84-4) 3851 6067
 • Sàn giao dịch:HNX
 • Tên chứng khoán:Cổ phiếu CTCP In Diên Hồng
 • Mã chứng khoán:DHI
 • Mã ISIN:VN000000DHI6
 • Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá:10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng:08/11/2010
 • Lý do và mục đích:Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
 • Tỷ lệ phân bổ quyền:01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện:Dự kiến trung tuần tháng 11/2010
 • Địa điểm và thời gian cụ thể: Công ty sẽ ghi trong Giấy mời gửi đến các cổ đông.
 • Nội dung Đại hội:
 • Xin ý kiến về việc phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.
 • Xin ý kiến sửa đổi Điều lệ Công ty.
 • Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán DHI lưu ký thực hiện quyền cho Trụ sở chính VSD.
 • Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào ngày 10/11/2010.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: