Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

Căn cứ thông báo số 4020/TB-VSD ngày 28/10/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHI như sau:

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                                                               
  • Mệnh giá: 10.000 đồng 
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2010
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/11/2010
  • Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010
  • Tỷ lệ phân bổ quyền:  01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 11/2010
  • Địa điểm và thời gian thực hiện: Công ty sẽ ghi trong giấy mời gửi đến các cổ đông
  • Nội dung Đại hội:

 + Xin ý kiến về việc phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu;
 + Xin ý kiến sửa đổi Điều lệ Công ty

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: