Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Tuấn
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán: SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 192.040 CP (tỷ lệ 1,61%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 142.040 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 192.040 CP (tỷ lệ 1,61%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 10/07/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 08/08/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: