Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Bà Trần Thị Lan, Kế toán trưởng đã bán 0 CP và mua 0 CP

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2010 số 229/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2010 của CTCP In Diên Hồng

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần in Diên Hồng thống nhất biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 13.831.800.000 đồng lên 26.280.420.000 đồng.
a- Mục đích tăng vốn điều lệ:
          * Đầu tư máy in cuộn Offset 4/4 màu
b- Nội dung phương án :
  • Tăng vốn điều lệ từ 13.831.800.000 đồng lên 26.280.420.000 đồng.
  • Loại chứng khoán chào bán:                               Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá :                                                           10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chào bán:                                               1.244.862 cổ phiếu  
c - Đối tượng chào bán

*- Chào bán cho cổ đông hiện hữu:
  • Số lượng 1.244.862 cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 10:09 ( cụ thể mỗi cổ đong sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được hưởng 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 09 cổ phiếu mới ).
  • Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần      
  • Phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết :
+ Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết trong quá trình chào bán được phân phối cho cổ đông lớn với điều kiện giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Danh sách cổ đông lớn do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
  • Vốn thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư máy in cuộn Offset 4/4 màu.
Điều 3: Thông qua thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn.
  • Thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn: Quý I/2011.
Chi tiết tại tài liệu đính kèm./.
Tệp đính kèm:   DHI_8.12.2010 NQ DHCD bat thuong.rar
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: