Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuSPP của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

          - Thời gian dự kiến họp: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 21/04/2013.

          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể trên website của Công ty. Địa chỉ www.saplastic.com.vn

     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011:

          - Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu - nhận cổ tức 500 đồng).

          - Thời gian thực hiện: 15/04/2013.

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn vào các ngày làm việc kể từ ngày 15/04/2013. Địa chỉ Đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM. Khi đến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp cổ đông ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các TVLK nơi mở tài khoản;

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: