Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Cổ đông lớn, đăng ký mua 15.760 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP In Diên Hồng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dich: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  • Số ĐKKD: 0106000128
  • Mã chứng khoán: DHI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710.600 CP
  • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 51,374369%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15.760 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/06/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/07/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: