Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Cổ đông lớn - đã mua 15.700 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Cổ đông lớn CTCP In Diên Hồng như sau:

 

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  • Mã chứng khoán: DHI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710.600 CP (tỷ lệ 51,37%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15.760 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 15.700 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 726.300 CP (tỷ lệ 52,51%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do số lượng CP lẻ (60 CP) không giao dịch được
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 27/06/2011
  • Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: