Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Căn cứ báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn thuộc CTCP In Diên Hồng. Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  • Số ĐKKD: 0106000128
  • Mã chứng khoán: DHI
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.244.672 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.970.972 CP
  • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 74,997735%
  • Lý do thay đổi sở hữu: Thực hiện mua cổ phần phát hành tăng vốn
  • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/12/2011.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: