Doanh nghiệp niêm yết

SQC: Thay đổi Nhân viên công bố thông tin

Ngày 30/3/2010, SGDCK Hà Nội nhận được công văn ngày 16/3/2010 của CTCP Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn thông báo thay đổi Nhân viên công bố thông tin của Công ty như sau:
  • Ông Nguyễn Trung Lập thôi là Người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 30/3/2010;
  • Ông Lê Quan Việt
  • Số CMTND: 340986337 cấp ngày 19/6/1996 tại Đồng Tháp
  • Chức vụ: Thành viên Ban Dự án – Đầu tư được ủy quyền là Người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 30/3/2010 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CTCP Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: