Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Ngày 12/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP In Diên Hồng (mã CK: DHI) như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012
  • Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 16/4/2012
  • Địa điểm tổ chức họp: Công ty ghi trong giấy mời gửi đến các cổ đông

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: