Doanh nghiệp niêm yết

V15: Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa đã bán 80.000 CP ( 1,33% vốn điều lệ)

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Xây dựng số 15, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên cổ đông lớn: Nguyễn Thị Hoàng Hoa
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán sở hữu: V15
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi bán: 377.300 CP (tương đương với 6,288% trên vốn điều lệ)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 CP (tương đương với 1,33% trên vốn điều lệ)
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 80.000 CP (tương đương với 1,33% trên vốn điều lệ)
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi bán: 297.300 CP (tương đương với 4,958% trên vốn điều lệ)
  • Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 18/08/2010 đến ngày 24/08/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: