Doanh nghiệp niêm yết

BHV: 26/03/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2010
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2010
  • Lý do và mục đích :  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
  • Tỷ lệ thực hiện                 :  01 cổ phiếu được nhận 01quyền biểu quyết 
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2010;
  • Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Viglacera Bá Hiến, Xã Bá Hiến – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vính Phúc

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: