Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Gia hạn BCTC kiểm toán năm 2009; ĐHCĐ lần 2 và Báo cáo thường niên năm 2009

CTCP Nhựa Tân Hóa xin gia hạn BCTC kiểm toán năm 2009; ĐHCĐ lần 2 và Báo cáo thường niên năm 2009:

Tệp đính kèm:   20100524-VKP-Gia han nop BCKT 2009, DHCD lan 2 va bao cao thuong nien.pdf

Theo VKP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: