Doanh nghiệp niêm yết

V15: Ngày 10/11/2010, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông

Căn cứ thông báo số 4023/TB-VSD ngày 29/10/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 như sau:

- Loại chứng khoán        :  Cổ phiếu phổ thông                                                               
- Mệnh giá                                 :  10.000 đồng 
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2010
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2010
- Lý do và mục đích       :  
1.Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền

1. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
- Số lượng phát hành    : 3.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện                        : 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phần mới)
- Giá phát hành              : 10.000 đồng/cổ phần
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn, số lượng cổ phần do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đăng ký mua nhưng không hết, Hội đồng quản trị Công ty chủ động phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 13.500 đồng/cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.155 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách, số lượng quyền của cổ đông A nhận được là 1.155 quyền, theo nguyên tắc thực hiện quyền nêu trên số cổ phần cổ đông A được mua là: 1.155 x (1/2)=577,5 cổ phần. Tuy nhiên do việc làm tròn xuống nên số lượng cổ phần mà cổ đông A được mua thêm là 577 cổ phần.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 22/11/2010 đến ngày 14/12/2010
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 22/11/2010 đến ngày 20/12/2010
- Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần
- Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Trụ sở chính CTCP Xây dựng số 15 vào các ngày làm việc trong tuần trong khoảng thời gian như đã thông báo nêu trên (địa chỉ: Số 53 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.

* Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
- Tên chủ tài khoản        : CTCP Xây dựng Số 15
- Số tài khoản1603 14851 003357
- Nơi mở tài khoản                     : Ngân hàng Eximbank Việt Nam – CN Hải Phòng.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện                        : 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện      : 10/12/2010

- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Xây dựng số 15 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/12/2010 (địa chỉ: Số 53 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), xuất trình chứng minh nhân dân.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: