Doanh nghiệp niêm yết

V15: Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ đăng ký bán 17.500 quyền mua

Căn cứ đăng ký giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xây dựng số 15, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch:Nguyễn Xuân Thao
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ
  • Mã chứng khoán giao dịch:  V15
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua: 17.500 CP
  • Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua: 17.500 quyền mua
  • Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký (bán): 17.500 quyền mua
  • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: ngày 14/12/2010 
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: