Doanh nghiệp niêm yết

V15: Đoàn Thanh Bình - Phó Giám đốc đăng ký bán 5.100 quyền mua

Căn cứ đăng ký giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xây dựng số 15, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch:Đoàn Thanh Bình
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
  • Mã chứng khoán giao dịch: V15
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua: 5.100 CP
  • Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua: 5.100 quyền mua
  • Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký (bán): 5.100 quyền mua
  • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: ngày 14/12/2010 
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: