Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Giao dịch của người có liên quan cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch của người có liên quan cổ đông nội bộ Công ty CP Nhựa Tân Hóa (VKP):

 • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Chung

 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:  Nhân viên kế toán

 • Mã chứng khoán giao dịch: VKP

 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.006 cp (chiếm tỷ lệ 0,63%)

 • Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Huy Chính

 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT- Quyền Tổng Giám đốc

 • Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: con

 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 25.000 cp

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Tặng cho cha 20.000 cp và bán 25.000 cp

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.006 cp (chiếm tỷ lệ 0,06%)

 • Mục đích thực hiện giao dịch: Tặng cho cha một phần và bán một phần để lấy vốn kinh doanh.

 • Phương thức thực hiên giao dịch: Bán 25.000 cp theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 17/06/2010 đến 17/08/2010.

 

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: