Doanh nghiệp niêm yết

V15: Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên HĐQT/Phó Giám đốc đã bán 8.750 quyền mua

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xây dựng số 15, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Thao
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT/Phó Giám đốc
  • Mãchứng khoán giao dịch:   V15
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua: 17.500 CP
  • Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký (bán): 8.750 quyền mua
  • Số lượng quyền mua cổ phiếu đã (bán): 8.750 quyền mua
  • Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi (bán): 0 quyền mua
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 17.500 CP
  • Thời gian thực hiệngiao dịch: ngày 14/12/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: