Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Ngày 11/03/2011, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 773/TB-VSD ngày 10/03/2011 của TTLKCK về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của CTCP Viglacera Bá Hiến (MCK: BHV). Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  • Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông báo: Ngày 25/03/2011 (theo thông báo số 567/TB-VSD ngày 23/02/2011 của VSD)
  •  Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011điều chỉnh: Ngày 28/03/2011
  • Lý do điều chỉnh: Do Công ty chưa kịp chuẩn bị công tác tổ chức cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 25/03/2011.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: