Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên về việc báo cáo KQ SXKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011

Ngày 19/04/2011, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 11/ĐHĐCĐ ngày 28/03/2011 của CTCP Viglacera Bá Hiến. Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết nêu trên tại văn bản đính kèm.
  • Nghị quyết thông qua KQ SXKD năm 2010. Trong đó, Doanh thu đạt: 62.438 triệu đồng, Lợi nhuận trước thuế: 3.347 triệu đồng. Chi trả cổ tức cho cổ đông: 15% vốn điều lệ: 1.458.019.500 đồng.
  • Nghị quyết cũng thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2010: Doanh thu đạt: 95 tỷ đồng, Dự kiến chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt 15% vốn điều lệ.
  • Ngoài ra, Đại hội còn thống nhất thông qua một số vấn đề khác.
Chi tiết xem file đính kèm./.

 
Tệp đính kèm:   BHV_NQ.pdf

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: