Doanh nghiệp niêm yết

V15: Chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu

Sau khi kiểm tra bộ hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của CTCP Xây dựng số 15, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo:

 • Chấp thuận về nguyên tắc cho Quý Công ty được niêm yết bổ sung 4.000.000 cổ phiếu phát hành  phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 713/UBCK-GCN ngày 22/10/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với những nội dung sau:
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Xây dựng số 15
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: V15
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 4.000.000 cổ phiếu 
 • (Bốn triệu cổ phiếu) 
 • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 40.000.000.000đồng (Bốn mươi tỷ  đồng)
 • Đề nghị Quý Công ty nộp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ trước khi Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định chấp thuận chính thức. 
 • Trong quá trình xử lý, nếu có vướng mắc đề nghị Quý Công ty liên hệ với Phòng Quản lý Niêm yết, Sở GDCK Hà Nội để phối hợp xử lý.
 • Điện thoại: 04.39412626 (Số máy lẻ 774);   Fax: 04.39347818
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: