Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Ngày 10/05/2011, ngày chốt danh sách để trả cổ tức năm 2010

Căn cứ thông báo số 1144/TB-VSD ngày 25/04/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHVnhư sau:
  • Loại chứng khoán        :  Cổ phiếu phổ thông                                                               
  • Mệnh giá                                 :  10.000 đồng 
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 06/05/2011
  • Lý do và mục đích       :  Trả cổ tức năm 2010
  • Tỷ lệ thực hiện                        :  15 % (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng ) 
  • Thời gian thực hiện: 27/05/2011;
  • Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Viglacera Bá Hiến vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 27/05/2011 khi đi mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và xuất trình chứng minh nhân dân.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: