Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Ngày 23/11/2011, ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Viglacera Bá Hiến (mã CK: BHV) như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2011
  • Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  • Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 30/11/2011 đến ngày 15/12/2011.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: