Doanh nghiệp niêm yết

V15: Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho CTCP Xây dựng số 15 được niêm yết bổ sung  4.000.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 713/UBCK-GCN ngày 22/10/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  cấp với những nội dung sau

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: V15
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:  4.000.000  cổ phiếu (Bốn triệu  cổ phiếu)
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: