Doanh nghiệp niêm yết

V15: Ngày 24/03/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Căn cứ công văn số  61/CV-V15 ngày 16/03/2011 của CTCP Xây dựng số 15 về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu V15 niêm yết bổ sung theo Quyết định số 121/QĐ-SGDHN ngày 18/3/2011, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng số 15;
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
  • Mã chứng khoán:  V15;
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  • Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu  cổ phiếu);
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng);
  • Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu);
  • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 100.000.000.000đồng (Một trăm tỷ đồng);
  • Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 24/3/2011.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: