Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Chậm BCTN năm 2009 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý 1/2010

Ngày 22/06/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK) có công văn số 1092/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty CP Nhựa Tân Hóa khẩn trương nộp Báo cáo thường niên năm 2009 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý 1/2010 trước ngày 28/6/2010. 

  • Công ty xin gia hạn nộp Báo cáo thường niên năm 2009 đến 15/6/2010, nhưng đến nay SGDCK vẫn chưa nhận được Báo cáo thường niên 2009.

Theo VKP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: