Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Giải trình lỗ Q1-2010

CTCP Nhựa Tân Hóa giải trình lỗ Q1-2010 như sau:

Tệp đính kèm:   20100625-VKP-giai trinh lo Q1-2010.pdf

Theo VKP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: