Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên BKS,Nhân viên công bố thông tin - đã mua 100 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên BKS,Nhân viên công bố thông tin CTCP Viglacera Bá Hiến - như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thùy Dương
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS,Nhân viên công bố thông tin
  • Mã chứng khoán: BHV
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 100 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0,01%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do tình hình tài chính cá nhân nên chỉ thực hiện mua 100 cổ phiếu
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 26/03/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 05/04/2012

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: