Doanh nghiệp niêm yết

VKP: CBTT Biên bản Hội đồng quản trị

CTCP NHựa Tân Hóa CBTT (MCK: VKP) vừa công bố thông tin về Biên bản Hội đồng quản trị.

HĐQT đã họp và quyết định bầu ông Trương Tứ Đệ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT mới thay thế bà Đỗ Thị Lan Chi  là Chủ tịch cũ đương nhiệm khóa 2008-2013 kể từ ngày 08/07/2010.

  • HĐQT cử bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban kiểm soát làm thư ký của HĐQT kể từ ngày 06/07/201. Người được ủy quyền công bố thông tin ông Nguyễn Huy Chính vẫn tạm thời giữ nguyên chưa thay đổi.

  • HĐQT quyết định thuê Tổng giám đốc mới, dự kiến tiến cử ông Nguyễn Minh Tiến giữ chức vụ này.

  • Các thành viên HĐQT và Ban điều hành cam kết sẽ cho công ty vay tiền để giải quyết trả hết nợ vay quá hạn.

 

Tệp đính kèm:   20100709-VKP-CBTT bien ban HDQT.pdf
 
 

 

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: