Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2012

Căn cứ các quy định công bố thông tin của tổ chức đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến xin giải trình về việc kết qủa kinh doanh so với cùng kỳ năm trướcc có biến động từ 10% trở lên như sau :

STT

Chỉ tiêu

Quý I/2012

Quý I/2011

1

Doanh thu thuần

10.179.230.579

14.607.649.792

2

Lợi nhuận sau thuế

(-2.584.710.319)

125.795.022

  • Lợi nhuận sau thuế quý 1/2012 giảm  so với quý 1/2011. Nguyên nhân chủ yếu là trong quý 1/2012 do giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động đột biến mạnh như : Giá đất tăng, giá than tăng , giá dầu diezen tăng, chi phí tiền lương cùng kỳ tăng. Do đó dẫn đến giá thành sản xuất các sản phẩm của công ty tăng.
  • Mặt khác, do quý I/2012 Công ty dừng sản xuất để bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, mặt khác do thị trường Bất động sản đóng băng nên sức mua của vật liệu xây dựng giảm dẫn đến doanh thu của Công ty giảm so với cùng kỳ năm trước. Do chịu tác động của các nhân tố trên đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của công ty.
  • Đứng trước những khó khăn trên, công ty đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, triển khai quán triệt cụ thể các giải pháp trong quản trị sản xuất, tài chính và bán hàng.
  • Trên đây là giải trình chênh lệch trong kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2012 so với quý 1/2011 của công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: