Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

CTCP Nhựa Tân Hóa công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc như sau:

  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tiến giữa chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa kể từ ngày 09/07/2010 đến ngày 30/06/2013.

  • Ông Nguyễn Minh Tiến có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành theo đúng Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty.

  • HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Phòng HCNS, Kế toán Tài chính và ông Nguyễn Minh Tiến có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 
 

 

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: