Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v bố trí người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại CTCP Viglacera Bá Hiến

Tệp đính kèm:   BHV_2012.07.09_Nghi quyet HDQT.doc

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: