Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Nguyễn Hoàng Chung - con ông Nguyễn Huy Chính, thành viên HĐQT – P.TGĐ - đăng ký bán: 25.000 cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Nhựa Tân Hóa:

 • Nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Chung

 • Mã chứng khoán giao dịch: VKP

 • Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn  Huy Chính

 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT – P.TGĐ

 • Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: con

 • Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 25.000 cổ phiếu

 • Số lượng cổ phiếu của người thực hiện giao dịch nắm giữ trước khi giao dịch: 25.006 cổ phiếu

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký  bán: 25.000 cổ phiếu

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:6 cổ phiếu

 • Mục đích thực hiện giao dịch: tiêu dùng cá nhân

 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/7/2010 đến 24/9/2010

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: