Doanh nghiệp niêm yết

V15: Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức

Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: Ngày 23/03/2012

Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh: Ngày 18/05/2012

Lý do điều chỉnh: Do nguồn tiền của các chủ đầu tư thanh toán không kịp thời cho công ty theo cam kết mà Công ty đã ứng ra để triển khai các công trình.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: