Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Bảng giải trình lỗ 6 tháng năm 2010

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa công bố bảng giải trình lỗ 6 tháng năm 2010 như sau:

Tệp đính kèm:   20100811-VKP-BANG GIAI TRINH LO 6 THANG NAM 2010.pdf

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: