Doanh nghiệp niêm yết

V15: Ông Ngô Quang Đương - Nhân viên công bố thông tin - đăng ký bán 12.000 CP

  • Giao dịch cổ phiếu của ông Ngô Quang Đương - Nhân viên công bố thông tin CTCP Xây dựng số 15 như sau:
  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Quang Đương
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Nhân viên công bố thông tin
  • Mã chứng khoán:V15
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.950 CP (tỷ lệ 0,22%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/04/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/05/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: