Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Đưa cổ phiếu vào diện bị kiểm soát

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Viglacera Bá Hiến;
  • Mã chứng khoán: BHV;
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
  • Ngày bắt đầu bị đưa vào diện bị kiểm soát: ngày 25/02/2013;
  • Lý do bị kiểm soát: lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị âm năm 2012 (-10.375.712.368 đồng). Đồng thời, kiểm toán viên cũng đưa ra ỷ kiến lưu ý rằng: “Xét về tính liên tục của Công ty: Tại thời điểm ngày 31/12/2012, tổng số Nợ ngắn hạn đã lớn hơn tổng số Tài sản ngắn hạn là 16.855.123.450 đồng, tổng Nợ phải trả lớn hơn Tổng tài sản ngắn hạn là 23.271.893.792 đồng. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc nhiều vào khả năng sinh lời trong tương lai và sự tài trợ của các nguồn lực khác”.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: