Doanh nghiệp niêm yết

V15: Giải trình số liệu BCTC đã được kiểm toán năm 2011

 

CTCP Xây dựng số 15 giải trình số liệu BCTC đã được kiểm toán năm 2011 như sau:
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: