Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Chính

  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc

  • Mã chứng khoán giao dịch : VKP

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.000 CP ; tỷ lệ: 0,31%

  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 24.000 CP

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP

  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân

  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/09/2010 đến ngày 15/11/2010

Tệp đính kèm:   20100910-VKP-TB giao dich CP CDNB_Ng Huy Chinh.pdf

 
 

 

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: